אינערלעכער קאָפּ

טהיאָסיאַנאַטאָ סילאַנע קאַפּלינג אַגענט