אינערלעכער קאָפּ

עפּאָקסי סילאַנע קאַפּלינג אַגענט